اخبار دارالاحسان

اساتید برتر دنیا

اساتید برتر دنیا

اطلاع رسانی ۳۰ تیـر ۱۴۰۳

چهار استاد دانشگاه کردستان در لیست دانشمندان برتر دنیا

توزیع 204  تبلت تهیه شده

توزیع 204 تبلت تهیه شده

رویدادهای نیک ۳۰ تیـر ۱۴۰۳

موسسه خیریه دارالاحسان در مرحله اول با کمک خیرین اقدام به تهیه و توزیع 204 تبلت بین دانش آموزان نیازمند نموده است.

جمع آوری و توزیع زکات فطریه، فدیه و نذورات

جمع آوری و توزیع زکات فطریه، فدیه و نذورات

رویدادهای نیک ۳۰ تیـر ۱۴۰۳

موسسه خیریه دارالاحسان سنندج آماده دریافت کمکهای شما جهت توزیع بین نیازمندان می باشد

تبریک عیدسعید فطر، مدیرعامل خیریه دارالاحسان

تبریک عیدسعید فطر، مدیرعامل خیریه دارالاحسان

اطلاع رسانی ۳۰ تیـر ۱۴۰۳

تبریک عید سعید فطر توسط مدیرعامل موسسه خیریه دارالاحسان سنندج

توزیع 140 میلیون فطریه و فدیه

توزیع 140 میلیون فطریه و فدیه

اطلاع رسانی ۳۰ تیـر ۱۴۰۳

توزیع 140 میلیون فطریه و فدیه بین نیازمندان توسط موسسه خیریه دارالاحسان