اخبار دارالاحسان

اساتید برتر دنیا

اساتید برتر دنیا

اطلاع رسانی ۲۸ دی ۱۳۹۹

چهار استاد دانشگاه کردستان در لیست دانشمندان برتر دنیا

توزیع 150 تبلت تهیه شده

توزیع 150 تبلت تهیه شده

رویدادهای نیک ۲۸ دی ۱۳۹۹

موسسه خیریه دارالاحسان در مرحله اول با کمک خیرین اقدام به تهیه و توزیع 150 تبلت بین دانش آموزان نیازمند نموده است.