اخبار دارالاحسان

توزیع 150 تبلت تهیه شده

توزیع 150 تبلت تهیه شده

رویدادهای نیک ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

موسسه خیریه دارالاحسان در مرحله اول با کمک خیرین اقدام به تهیه و توزیع 150 تبلت بین دانش آموزان نیازمند نموده است.