اخبار دارالاحسان

توزیع 204  تبلت تهیه شده

توزیع 204 تبلت تهیه شده

رویدادهای نیک ۱ خرداد ۱۴۰۳

موسسه خیریه دارالاحسان در مرحله اول با کمک خیرین اقدام به تهیه و توزیع 204 تبلت بین دانش آموزان نیازمند نموده است.

جمع آوری و توزیع زکات فطریه، فدیه و نذورات

جمع آوری و توزیع زکات فطریه، فدیه و نذورات

رویدادهای نیک ۱ خرداد ۱۴۰۳

موسسه خیریه دارالاحسان سنندج آماده دریافت کمکهای شما جهت توزیع بین نیازمندان می باشد