کمک هزینه درمان

درمانی
کمک هزینه درمان

یکی از زنان متأهل 35 ساله ،صاحب 2 فرزند با سابقه در رفتگی مادرزادی لگن تحت حمایت مؤسسه خیریه دارالاحسان سنندج نیازمند جراحی و تعویض مفصل ران هستند. مبلغ مورد نیاز 150،000،000 میلیون تومان مبلغ تأمیمن شده: 80،000،000 میلیون تومان باقمانده:70،000،000 میلیون تومان تاریخ عمل جراحی:پایان بهمن ماه 1401

خیریه دارالاحسان سنندج
700,000,000 مورد نیاز (ریال)
704,435,000 جمع آوری (ریال)
100.63% پیشرفت
-482 روزمانده
موفـق

یکی از زنان متأهل 35 ساله ،صاحب 2 فرزند با سابقه در رفتگی مادرزادی لگن تحت حمایت مؤسسه خیریه دارالاحسان  سنندج نیازمند جراحی و تعویض مفصل ران هستند.

مبلغ مورد نیاز 150،000،000 میلیون تومان

مبلغ تأمیمن شده: 80،000،000 میلیون تومان

باقمانده:70،000،000 میلیون تومان

تاریخ عمل جراحی:پایان بهمن ماه 1401

به نکات زیر توجه داشته باشید
  • حداکثر در یک بند نظر خود را وارد کنید و از عبارات طولانی پرهیز کنید.
  • نظر شما بعد از تایید مدیریت در صفحه قابل مشاهده است.
Loading...