تامین 333 تبلت

آموزش
تامین 333 تبلت

موسسه خیریه دارالاحسان در جهت تامین 333 تبلت برای دانش آموزان نیازمند شهر سنندج اقدام به راه اندازی کمپین جهت تامین مالی این هدف نموده است.

خیریه دارالاحسان سنندج
10,000,000,000 مورد نیاز (ریال)
5,703,260,000 جمع آوری (ریال)
57.03% پیشرفت
-1183 روزمانده
پایان یافته

موسسه خیریه دارالاحسان در جهت تامین 333 تبلت برای دانش آموزان نیازمند شهر سنندج اقدام به راه اندازی کمپین جهت تامین مالی این هدف نموده است.

به نکات زیر توجه داشته باشید
  • حداکثر در یک بند نظر خود را وارد کنید و از عبارات طولانی پرهیز کنید.
  • نظر شما بعد از تایید مدیریت در صفحه قابل مشاهده است.
Loading...