دفتر مرکزی واحد مشارکتهای مردمی

واحد مشارکت از بدو تأسیس تا کنون مسئولیت جمع آوری هدایای نقدی و غیرنقدی، مدیریت توزیع صندوقهای صداقات و تخلیه آن در مقاطع زمانی معین را عهده دار بوده است. مضافاً نظارت و پیگیری در حسن انجام وظایف پرسنل این واحد و مراقبت از سمت و سوی هدایا در جهت نیات خیرین را با هدف ارتقاء عزت و مسئولیت پذیری اجتماعی مؤسسه به عنوان یکی از وظایف مهم و حساس را در سالهای اخیر به شکل نیکو پذیرا بوده است.
دفتر مرکزی آن در چهار راه شهدا پاساژ عزتی طبقه دوم می باشدکه هر روز در دو شیفت صبح و عصر آماده ارتباط با مردم می باشد.

اهداف اصلی این واحد :

  • معرفی هر چه بیشتر فعالیتهای مؤسسه به عموم مردم
  • ارتباط مستمر با خیرین و ارائه گزارشات لازم جهت تکریم آنان
  • شناسایی و ساماندهی صندوق و قلک های توزیع شده در سطح شهر
  • همکاری در توزیع محصولات فرهنگی مؤسسه اعم از بروشور، تقدیر نامه و ….
  • همکاری و هماهنگی با مدیریت مؤسسه جهت بازدید از مجتمع نیکان به درخواست خیرین
  • هماهنگی با مسئول پشتیبانی جهت تهیه نیازمندیهای مؤسسه و نیر انتقال اجناس اهدایی به مؤسسه

راههای ارتباطی با این واحد :

  • دفتر مرکزی مؤسسه : سنندج، چهار راه شهدا پاساژ عزتی طبقه دوم تلفن 08733167266
  • شهرک بهاران، ویلاشهر،خیابان پیرشالیار، خیابان آبشار کوچه شبنم 1 تلفن 08733776860
  • خیابان کشاورز پایین تر از بانک تجارت مرکز مشاوره نیکان تلفن 08733241268
  • همکاران وصول (نمایندگان رسمی مؤسسه دارای کارت شناسایی) :آقایان مراد توریوی، سیامک رحیمی، شاهو احمدی و سرکار خانم نشمین بهاری و فوزیه احمد پور

ارتباط مستقیم با مسئول واحد مشارکتهای مردمی : فایق احمدی 33783706 087