درخواست قلک / صندوق صدقات

یکی از روشهای ساده جهت حمایت از کودکان مجتمع نیکان و تامین نیازهای خانواده های مستعد و بی بضاعت نصب قلکهای مؤسسه در منزل، محل کار و ماشین می باشد. هدف از قلک های دارالاحسان که نشان عشق ورزی وحس انسان دوستی می باشد ترویج فرهنگ خیریه ، اهتمام به امور عام المنفعه و کمک به همنوعان می باشد.

جهت درخواست قلک لطفا مشخصات فرم زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران مؤسسه با شما تماس حاصل فرمایند.