راه اندازی مرکز مشاوره نیکان

راه انداری مرکز کلینیک عمومی و تخصصی مشاوره و روانشناختی نیکان در جهت حمایت از قشر آسیب دیده، تحت نظارت و مدیریت مؤسسه خیریه دارالاحسان سنندج از سال 1396 شروع به فعالیت کرد.

آدرس : سنندج، خیابان کشاورز پایین تر از بانک  تجارت مرکز مشاوره نیکان تلفن : 33241268  087

حامیان مؤسسه