شماره حسابهای مؤسسه خیریه دارالاحسان

شماره حساب بانک ملی 0107938086001
شماره کارت به کارت بانک ملی 6037-9918-9951-1749
شماره حساب بانک تجارت 1106066139
شماره کارت به کارت بانک تجارت 5859-8370-0230-6977
شماره کارت به کارت بانک توسعه تعاون 5029-0870-0047-6716
شماره کارت به کارت بانک رفاه 5894-6370-0000-0528
شماره حساب بانک سپه 1156800079411
شماره حساب بانک رسالت 452/3505638/2
شماره کارت به کارت بانک قرض الحسنه مهر 6063-7370-0162-0929
شماره حساب بانک کشاورزی 566325980

 

پرداخت آنلاین کمک به فرزندان تحت حمایت مؤسسه

بازرس

بازرسان مؤسسه

 • نعمت الله عزیزی
 • بهاءالدین علیمرادی
 • ایوب ابراهیمی

هیات مدیره

امور اجرایی و تصمیم گیری های مؤسسه دارالاحسان توسط هیات مدیره صورت میگیرد که این افراد با دانش خود مؤسسه را در رسیدن به اهداف متعالی هدایت میکنند. اعضاء هیات مدیره بصورت داوطلبانه فعالیت و بصورت دوره ای هر دوسال یکبار از بین هیات امناء انتخاب می شوند.

اعضاء اصلی هیات مدیره 

 • خالد آریا (مدیر عامل)
 • سیدمحمد طاهر حسینی (رئیس هیات مدیره)
 • رضا بنی نجار (نایب رئیس هیات مدیره)
 • خالد قبادی (خزانه دار)
 • نصرالله ابراهیم
 • شیرزاد سیفی

اعضاء علی البدل هیات مدیره

 • سعدی سجادی

هیات امنا

یکی از اصول حاکم بر مؤسسه خیریه دارالاحسان بهره گیری از خرد جمعی افراد معتمد ومتخصصان در حوزه های مدیریت، پزشکی، مددکاران اجتماعی، اقتصاد و عرصه صنعت می باشد تا بتواند با بهره گیری از اندیشه های سازنده این افراد خدماتی ارزشمند به مردم ارائه دهد.
اعضاء هیات امناء دارالاحسان همگی بصورت داوطلبانه این مسئولیت را در کنار حرفه و شغل خود قبول کرده اند که این مشارکت نمادی از مسئولیت پذیری اجتماعی آنان می باشد.

اعضاء اصلی هیات امناء مؤسسه خیریه دارالاحسان

 • عبدالله سلیمی
 • سید محمد طاهر حسینی
 • نصرالله ابراهیمی
 • سعدی سجادی
 • خالد آریا
 • یحیی پرتوی
 • فرید عزت پور 
 • ادیبه حسینی نسب
 • شهین خلیقی
 • سارا بدرودگر
 • نعمت الله عزيزی
 • بهاءالدین علیمرادی
 • فرید علاقبندان
 • رضا بنی نجار
 • خالد احمدی نیاز
 • شیرزاد سیفی
 • محمد كابله سوری
 • خالد قبادی
 • اقبال خالق پناه
 • منصور رحيمی
 • مراد قادری
 • هوشنگ شريعتی
 • زاهد خورشیدی

حامیان مؤسسه