درخواست قلک / صندوق صدقات

یکی از روشهای ساده جهت حمایت از کودکان مجتمع نیکان و تامین نیازهای خانواده های مستعد و بی بضاعت نصب قلکهای مؤسسه در منزل، محل کار و ماشین می باشد. هدف از قلک های دارالاحسان که نشان عشق ورزی وحس انسان دوستی می باشد ترویج  فرهنگ خیریه ، اهتمام به امور عام المنفعه و کمک به همنوعان می باشد.

جهت درخواست قلک لطفا مشخصات فرم زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران مؤسسه با شما تماس حاصل فرمایند.

فرم مشخصات درخواست ثبت نام در مؤسسه

حامیان مؤسسه