نیکان نابینایان

این واحد در سال 1388 جهت استفاده دختران نابینا و کم بینای باز مانده از تحصیل روستایی تاسیس گردید. از ان زمان تا کنون 24 نفر در این واحد جذب شده که از این تعداد 9 نفر از انان با خدمات و حمایتهای تحصیلی و آموزشی موسسه به دانشگاه دولتی راه یافتند و 8 نفر دیگر با رضایت اولیاء ترخیص شده و به منزل بازگشتند بقیه دختران هم اکنون در مقاطع مختلف تحصیلی در این مرکز حضور دارند.

بیشتر افراد راه یافته به این مرکز کسانی هستند که به خاطر عدم دسترسی به امکانات آموزشی در روستاها از تحصیل باز مانده اند و شرایط تحصیلی در آموزش و پرورش را از نظر سنی از دست داده اند. این افراد در موسسه دارالاحسان (مجتمع نیکان) به کمک معلمین داوطلب دروه دبستان را آموزش دیده و پس از شرکت در آزمون ششم ابتدایی به عنوان دانش آموز در مدارس بزرگسالان ادامه تحصیل می دهند.

تعدادی هم که با سن مناسب آموزش به مرکز راه می یابند در مدرسه ابتدایی آموزش و پرورش استثنایی و یا مدارس عادی سطح شهر ادامه تحصیل می دهند. این مرکز علاوه بر خدمات آموزشی از قبیل تقویت دروس به کمک معلمین داوطلب فعالیتهای توانبخشی همچون رایانه، صنایع دستی(فرش)، مهارتهای زندگی و جهت یابی، ورزش، مشاوره تحصیلی و روانی، تعامل اجتماعی و سایر نیازهای افراد آسیب دیده بینایی را در برنامه کار خود قرار داده است.

حامیان موسسه