واحد فناوری اطلاعات (it) دارالاحسان

در دنیای امروز کمتر سازمانی بدون فناوری اطلاعات قادر به پیمودن ادامه مسیر و رقابت است، تقریبا پشت هر میزی یک کامپیوتر قرار دارد و دور از تصور است که سازمانی را بدون سیستم‌های رایانه‌ای بپذیریم.بسیاری از نرم افزارها از جمله حسابداری، انبارداری، اتوماسیون‌های اداری، مدیریت ارتباط با مشتری، آموزش و … از طریق بستر فناوری اطلاعات سرویس داده می‌شوند به نوعی که امروزه فناوری اطلاعات برای سازمان‌ها نقش اکسیژن را دارد و لازمه پیشرفت سازمان است. دور از انتظار نخواهد بود که مدیریت فناوری اطلاعاَت با توجه به وظایف مهمی که دارد امری حیاتی و اساسی در سازمان‌ها باشد.

با توضیحاتی که بیان شد چنین می‌توان گفت که مدیریت مؤثر و کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌ها نقشی مستقیم در موفقیت سازمان‌ها در عملیات روزانه و همچنین دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خواهد داشت.

شرح وظایف مجموعه فناوری اطلاعات و ارتباطات :

مدیریت فناوری اطلاعات دارالاحسان شامل 6 بخش مدیریتی می باشد که هر کدام داری شرح وظایف خاصی می باشند که در ذیل به آن اشاره شده است.

  • بخش خدمات و پشتیبانی : این بخش وظیفه خدمت رسانی سیستم های کامپیوتری، پاسخگویی به سوالات و مشکلات و نگهداری سیستم های مؤسسه را دارد. تمامی نرم افزارهای مورد استفاده واحدهای دارالاحسان توسط این واحد نصب، راه اندازی و مدیریت می گردد.
  • بخش توسعه شبکه و زیرساخت : این بخش شامل تمامی فعالیت های مربوط به شبکه چه در سطح Passive و چه Active می باشد. مدیریت تمامی شبکه های مؤسسه و ایجاد زیرساخت های موردنیاز و ایجاد امنیت در شبکه به عهده این واحد است.
  • بخش آموزش: این بخش وظیفه آموزش کاربری و سرپرستی سیستم های مؤسسه و افزایش سطح علمی کارکنان موسسه در حوزه IT را دارد.
  • بخش سخت افزار : این بخش وظیفه نیازسنجی، تهیه و نگهداری تمامی  رایانه ها، قطعات جانبی و تجهیزات سخت افزاری را دارد.
  • بخش تحقیق و توسعه : این بخش وظیفه مطالعه و شناسایی نیازمندیهای  حوزه IT و بررسی طرح های پیشنهادی را به عهده دارد.
  • بخش مدیریت سایت : این بخش مسئول نگهداری و مدیریت سایت رسمی مؤسسه را بر عهده دارد.

ارتباط مستقیم با واحد فناوری اطلاعات مؤسسه خیریه دارالاحسان : شاهو احمدی 09188788315        Email: shaho.ahmadi@gmail.com

حامیان مؤسسه