واحد حمایتی و مددکاری دارالاحسان

هدف اصلی این واحد پذیرش مددجو (افراد نیازمند) با حفظ کرامت انسانی جهت تامین و رفع نیازهای آنان بعد از تحقیق و بررسی توسط تیم مددکاری موسسه می باشد.

واحد حمایتی از ابتدای شروع بکار خود 1350 پرونده خانواده های نیازمند را بررسی کرده است که تعدادی از خانواده ها بصورت مقطعی مشکل آنان با حمایتهای موسسه و مددکاران این واحد حل شد و در حال حاضر 330 خانوار بصورت ثابت تحت پوشش و حمایت ماهیانه موسسه می باشد.
این واحد علاوه بر خانوارهای فوق به تعداد 110 دانش آموز مستعمد و بی بضاعت در زمینه خدمات تحصیلی و تامین پوشاک، لوازم التحریر، کلاسهای آموزشی و سایر موارد لازم بر اساس نیاز دانش آموزان بصورت مستمر فعالیت میکند.

آدرس دفتر واحد حمایتی : چهار راه انقلاب روبه روی بانک سینا دفتر موسسه خیریه درالاحسان
تلفن :33234552_087

حامیان موسسه