کمک به کودکان بی سرپرست،دختران نابینا، ایتام وخانواده های نیازمند

در قسمت توضیحات میتوانید نوع کمک اهدایی خود را مشخص کنید مثلا زکات، احسان، صدقه، خرید خواروبار خانواده ها و…

مؤسسه خیریه دارالاحسان آمادگی خود را جهت قربانی ( از ذبح تا توزیع صحیح ) و اخذ نذورات شما به دست نیازمندان اعلام می نماید. (لطفا در بخش توضیحات بنویسید بابت قربانی)

مبلغ:   ریال
نام کامل:
شماره همراه:
ایمیل:
توضیحات:

حامیان مؤسسه