کمک به کودکان بی سرپرست،دختران نابینا، ایتام وخانواده های نیازمند

در قسمت توضیحات میتوانید نوع کمک اهدایی خود را مشخص کنید مثلا زکات، احسان، صدقه، خرید خواروبار خانواده ها و…

دارالاحسان آماده دریافت زکات فطریه، فدیه و نذورات شما در ماه مبارک رمضان جهت توزیع بین نیازمندان می باشد.

مبلغ:   ریال
نام کامل:
شماره همراه:
ایمیل:
توضیحات:

حامیان مؤسسه