کمک به کودکان بی سرپرست،دختران نابینا، ایتام وخانواده های نیازمند

در قسمت توضیحات میتوانید نوع کمک اهدایی خود را مشخص کنید مثلا زکات، احسان، صدقه، خرید خواروبار خانواده ها و…

مبلغ:   ریال
نام کامل:
شماره همراه:
ایمیل:
توضیحات:

حامیان مؤسسه